Adatiniai filtrai

Vandens šalinimas iš grunto naudojantis adatiniais filtrais

Adatiniai filtrai ir jų sistemos skirtos sumažinti gruntinio vandens lygį. Taip pat adatiniai filtrai naudojami žemės darbuose, kuomet dėl iškasto dirvožemio susidaro vanduo. Remiantis ilgamete patirtimi, rekomenduojame adatiniai filtrais šalinti vandenį iš sklypo objekto dar projektavimo stadijoje.

Adatinis filtras – tai PVC / PE / metalinis ar kitos medžiagos vamzdis ant kurio vieno galo yra filtruojanti dalis, per kurią praeina patenka siurbiamas vanduo iš grumto.

Kitas adatinio filtro (IgE 81/32) galas yra tiesiogiai prijungtas prie surinkimo kolektoriaus. Prie kolektoriaus filtras gali būti prijungtas ir per prijungimo žarną (metaliniai, 2” PVC ir kt.). Kolektoriai dažniausiai taikomi 5 – 6 m. ilgio ir kartu naudojami atvamzdžiai, reikalingi pajungiant adatinius filtrus, prijungimus išdėstant ne daugiau kaip per 1 metrą. Jeigu vanduo turi būti šalinamas stipriau ir gausiau, kolektorių atvamzdžiai išdėstomi dar mažesniu atstumu.

Surinkimo kolektoriai prie siurblio prijungiami per lanksčią jungtį. Labai svarbu išlaikyti visos sistemos sandarumą, todėl lanksčiosios jungties galai sandarinami aklėmis. Panašiai sandarinami ir kolektorių atvamzdžiai, kurie jungiami prie adatinių siurblių, tik šiuo atveju naudojamos metalinės srieginės aklės, arba greitomis jungtimis užspaudžiamos aklės, arba guminiai kamščiai).

Paruošus sandarią sistema ir įjungus vakuuminį siurblį, visoje sistemoje susidaro vakuuminė aplinka. Siurbimo metu vanduo su oru patenka į siurblį, o iš jo pašalinamas žarnomis arba nuvedimo vamzdžiais.

Adatinių filtrų montavimas (įleidimas) į dugną

Adatiniai filtrai įleidžiami į gruntą hidraulinio įsodinimo būdu, įsodinimo vamzdžiais. Iš vandens šaltinio dideliu greičiu yra paduodamas vanduo į įsodinimo vamzdį ir ištekėdamas per įsodinimo vamzdį, susmulkina bei išplauna ištekėjimo vietoje esantį gruntą. Dėl vis didesnio išplauto grunto kiekio, vamzdis leidžiasi vis giliau. Vandens šaltinis gali būti hidrantas, gaisrinis automobilis ir labai dažnai – benzininis arba panardinamas siurblys. Svarbiausia, kas siurblys sudarytų aukštą vandens padavimo slėgį. Slėgio aukštis yra atitinkamas dirvožemio tipui, akmenų dirvožemyje kiekiui ir įsodinimo sudėtingumui. Ypač sudėtingais atvejais parenkami specialūs aukšto slėgio siurbliai.

Jeigu grunto neįmanoma išplauti ir stipriausia vandens srove – naudojami grunto grąžtai.

Adatinių filtrų panaudojimas

Adatiniai filtrai skirti laikinai ir periodiškai panaikinti vandenį grunto kasyboje ir laikinai sumažinti vandens lygį grunte. Vandens lygio sumažinimas grunte yra būtinas dar prieš atliekant statybos darbus ir tiesiant inžinerinius tinklus, kuomet reikia kasti žemiau natūralaus gruntinio vandens lygio.